handelspark med strategisk plassering

Grenland Handelspark ligger i Kjørbekkdalen som er et etablert handelsområde sentralt i Grenland, Skien kommune. Her finnes allerede i dag en rekke storhandelsbedrifter, og området er derfor en viktig del av handelstilbudet i Grenlandsregionen.

Nyheter

27.02.2015 – Coop Obs Bygg åpner i nye lokaler

En motivert gjeng har gjennomført en fantastisk åpning av Coop Obs Bygg i nye lokaler. Den 26.februar åpnet dørene for publikum, og parkeringsplassen var full i god tid før åpningen.
De som vil få med seg de gode prisene fremover kan lese i kundeavisen til aktuell butikk.

Hedda måtte bytte ut snorklipping med pinnesaging
Åpner ny byggbutikk og drømmer om hypermarked
Nå åpner de tusenvis av kvadrat med butikk

05.06.2014 – Byggetrinn 1 er i full gang

Byggetrinn – 1, der bygging av ny Coop Obs Bygg er i full gang og synes nå godt i terrenget. Den pågående monteringen av søyler og tak begynner å vise størrelsen på prosjektet. Planen er at det skal være tett bygg før ferien starter

14.03.2014 – Coop Obs Bygg flytter i nye lokaler

Coop Obs Bygg planlegger å åpne i nye lokaler første kvartal 2015. Inntil da er kundene velkommen til å handle i eksisterende Coop Obs Bygg, les selv i kundeavisen til aktuell butikk.

Beliggenhet


Tomten til Grenland Handelspark ligger strategisk til øverst i Kjørbekkdalen inntil et fremtidig vei-knutepunkt i Grenland. Det er i dag enkel adkomst via Kjørbekkdalen og Bjørntvedtvegen.

De mest fremgangsrike firmaene i Grenlandsområdet er lokalisert nettopp her i Kjørbekk og Rødmyr Industriområde.


  • Skien
  • Menstad Bro
  • Nye veitrase
  • Porsgrunn
  • Hovedveier
  • Ny veitrase
  • Igangsatt veitrase

Se kart over området